Odhalme pravdu: Založili starověké civilizace mimozemšťané?

Náhled do teorií Ericha von Dänikena

Články
NE o
Kheops Pyramida

Pro jedny blázen a manipulátor, pro druhé vizionář. Záhadolog a spisovatel Erich von Däniken je kontroverzní osobou, která budí vášně. Jedni jeho teorie hltají, druzí mu nemohou přijít na jméno kvůli údajnému překrucování faktů a lžím. Za sebou má nejen okolo třiceti knih přeložených do stejného počtu světových jazyků, ale i filmy a seriály, které se jeho teoriemi inspirovaly. V čem je natolik kontroverzní?

Däniken věří v pokrok lidské civilizace, tedy že dnešní lidstvo je vyspělejší, než kdy dříve. Stručně řečeno tvrdí, že na planetě Zemi ve starověku přistáli mimozemšťané, kteří výrazně ovlivnili lidské dějiny a tehdejší civilizace. Däniken zkoumá výjevy z bible, ale i různé starověké texty a malby z celého světa. Na jejich základě přišel s teorií, že všechny tyto starověké výjevy mají jedno společné: božské astronauty. Opakuje se hřmění a ohně, rozestoupení nebes a sestoupení údajného boha či bohů, kteří lidem předávají moudrost. Můžeme si představit astronauta, který přistává v raketě na Zemi a přináší znalosti vyspělé civilizace z vesmíru. Tuto teorii podle Dänikena dále potvrzují i malby, na nichž můžeme spatřovat bohy s podivnými útvary okolo hlavy, které při bližším pohledu lze přirovnat ke kosmickým helmám a skafandrům.

​Podle Dänikena, jehož prvotina Vzpomínky na budoucnost vzbudila velké pozdvižení, lze snadno vysvětlit i dosud nepochopitelné historické události a osobnosti. Panovníky a vládce, kteří vládli déle, než je předpokládané délka života tehdejších lidí, nebo kteří převyšovali zbytek osob svou údajnou obří velikostí. Návštěvníci z vesmíru byli výrazně vyšší a žili stovky let.

​Dodnes nejsme schopni rozluštit mnohá tajemství starověkých výtvorů. Mimozemšťané podle Dänikena postavili pyramidy nebo třeba obří sochy na Velikonočních ostrovech. Vytvořit měli také aztécký kalendář či mimozemské letiště pro své rakety na planině Nazca, k němuž bylo zapotřebí vyspělých technologií a znalostí, které tehdejší lidstvo nemělo.

redakce Autor článku