Maršál Žukov: Muž, který byl nepohodlný pro sovětské špičky!

Jako jeden z mála se dokázal postavit Stalinovi.

Články
NE o
Maršál Žukov

Stalin byl pro něj nepohodlným, stejně jako pro jeho nástupce Nikitu Sergejeviče Chruščova. Geniální vojevůdce Georgij Konstantinovič Žukov, ověnčený mnoha důležitými výhrami v těžkých chvílích Velké vlastenecké války, však měl i své neduhy. A údajně plánoval během zahraničních cest převrat v Sovětském svazu.

Stalin se mu za hrdinství při klíčové bitvě u Kurska či za dobytí Berlína odvděčil po válce odejmutím postu hlavního velitele sovětských pozemních vojsk a přesunem k velení Uralského vojenského okruhu. Prý proto, že jeho vojenská popularita v té době přebíjela Stalinovu. Za působení jeho nástupce Chruščova se pak Žukovova prozíravost hodila při odstranění obávaného Stalinova ministra vnitra Lavrentije Beriji.

Vzápětí se však jako obávaný ukázal sám Žukov. Za Chruščovova vládnutí měl na starosti ministerstvo obrany, ale vinou své okázalosti v oblečení i vystupování a nedostatku stranické uvědomělosti si proti sobě poštval sovětské špičky. Po služební cestě v Jugoslávii a Albánii byl pak z funkce sesazen. Takový postup užívali straničtí funkcionáři obvykle, když se potřebovali zbavit někoho nebezpečného a vlivného.

V době, kdy byl archiváři zpřístupněn osobní svazek maršála Žukova, vyplavaly na povrch další dlouhá desetiletí utajené informace z jeho života. Během svého působení na pozici náměstka ministra obrany Nikolaje Bulganina měl údajně za pomoci francouzského agenta s krycím jménem Talmar připravit povstání v Sovětském svazu vedoucí k pozatýkání špiček tamní strany a vytvoření nového svazu namířeného proti asijským národům.

Chruščov se v reakci logicky toužil Žukova zbavit podobně, jako to před lety v rámci Velké čistky provedl Stalin s jiným excelentním maršálem Tuchačevským. To se mu však povedlo jen politicky.

Žukov zemřel v Moskvě v roce 1974 ve věku 77 let. Všechny snahy sovětských vůdců o své odstranění přestál. Sovětské úspěchy ve válce vedly k obrovské popularitě maršála Žukova. Ta svého času překonala i Stalinovu.

redakce Autor článku