Vzestup a pád britského hrdiny od El Alameinu: Bernard Law Montgomery!

Čím se přeslávil tento důstojník?

Články
NE o
Bernard Law Montgomery

Hrdina od El Alameinu. Tak nejčastěji Britové označují jednoho ze svých nejúspěšnějších velitelů své historie. Bernard Law Montgomery právě v nelítostných pouštích severní Afriky odrazil postup armády Erwina Rommela do Egypta a zatlačil Němce na ústup k Tunisu. Vybojoval tak jedno z největších vítězství druhé světové války.

Už mladé roky pořádně zocelily Montgomeryho život. Jako kadet vojenské školy byl málem vyloučen za zapálení svého kolegy. V první světové válce absolvoval tvrdé bitvy u Ypres a na Sommě, kde byl několikrát raněn. Výborně se později osvědčil ve vzdálených britských územích. V Palestině například potlačil vznikající povstání arabského lidu.

​Druhou světovou válku začal v roli velitele 3. divize Britského expedičního sboru. Zde vynikl především fantasticky organizovaným ústupem z francouzského Dunkerque do Anglie. Už tehdy však nešetřil kritikou některých členů tohoto sboru což se stalo příčinou jeho degradace. Avšak jeho nesmírné taktické schopnosti byly známy a byly potřeba. A to v klíčové bitvě o severní Afriku v El Alameinu.

​Montgomery věděl, že je důležité být na střet s Rommelem připraven. Měl zhruba dvakrát více tanků, mužů, ale především munice a paliva. Sám se pohyboval blízko válečné zóny a vysloužil si za to od svých podřízených familiérní označení Monty. Bitvu zvládl a zahnal Němce na ústup až k Tunisu.

​Bylo jasné, že se bude podílet i na spojeneckém vylodění v Normandii. Už tehdy se však vědělo, že si úplně nesedne s americkými generály Eisenhowerem a Pattonem. Montgomery se stal strůjcem neúspěšné operace Market Garden týkající se obsazení Arnhemského mostu, vyznamenal se však při konsolidaci německé protiofenzivy v Ardenách. V Dánsku a Nizozemí přebíral kapitulaci německých sil. Po válce vynikal kontroverzními názory k legalizaci homosexuality a stal se obdivovatelem čínského komunismu.

redakce Autor článku