Znáte historii Velké Británie? Poznejte svět duchů staré dobré Anglie!

Velká Británie je výjimečná země v mnoha směrech.

Články
NE o
Svět duchů

Velká Británie si v mnoha ohledech drží status výjimečné země. Země s prastarými památkami, mísící v sobě mnoho kultur. Země, kterou poznamenaly vpády Sasů, Normanů ši Vikingů. Británie byla též součástí Západořímské říše, a to neměl na svědomí nikdo menší než Julius Caesar. Na jižních hranicích Skotska pak po Římanech zůstal tzv. Hadriánův val bránící římskou civilizaci před nájezdy severních kmenů. Než přišli Římané do Británie, hovořilo se zde keltštinou, a proto se spojuje tento jazyk se stavbami pocházejícími z ještě starších časů, vystupujících ze šerosvitu dávnověku, tajemných megalitických staveb Stonehenge a Avebury. A proto kdekoli se zaryje rýč hlouběji než pro záhonek růží, hrozí veliké dobrodružství.

Zákony a hledači pokladů

Angličtí hledači pokladů mají nejlepší zákony na světě o nálezném a dva královští úředníci posoudí cenu nálezu pro královnu. Pokud panovnice neprojeví o saský meč, keltský šperk či římský poklad náležitý zájem, dovolí milostivě nálezcům poklad prodat za tržní cenu a místní památkový National Trust se většinou u významného nálezu postará, aby na místě vzniklo muzeum, které tak zvýší slávu Británie a povzbudí turistický ruch.

Tradice památných kamenů

Británie je také velmocí kruhů v obilí a rodištěm slovutného detektiva Sherlocka Holmese. Jeho autor Athur Conan Doyle byl známým spiritistou a držel se tak jen toho, čemu se říká stará dobrá Anglie. Ona totiž Anglie, potažmo celá Británie, je místo, kde je vážená nejen královská rodina (a svatba se tak logicky stává světovou show), ale také zemí, kde jsou strašidla a tajemné jevy uznávány a jsou považovány za genia loci, jenž nesmí být narušen. Strašidla a tajemné domy k Anglii patří asi tak jako k Čechům pivo. Angličané, a to i historici, mají zvláštní schopnost hovořit o duších svých významných postav s noblesou, která není nikde jinde na světě. Tradice starých keltských tisů, památných kamenů, ruiny hradů a venkovských Manor House na vřesovištích i bílých křídových útesech tak přetrvává do dnešní doby.

Lovci duchů šli s dobou

Dá-li se o Británii, jejích obyvatelích, hovořit takto, což teprve o těch, co tyto úkazy zkoumají a uchovávají jejich tradici. Již před dvě stě lety vznikla v Británii tradice tzv. ghostwalk - vlastivědných duchařských procházek po místech, kde tekla krev při historických událostech, nebo kde se například skrývali pronásledovaní katoličtí kněží v tajných chodbách venkovských sídel či pašeráci za bezměsíčných nocí na pobřeží Walesu pašovali do vnitrozemí brandy. Anglickou specialitou jsou baskervilští psi na vřesovištích či strašidla na železnici a starých nádražích. Věrna této tradici byla to právě Anglie, která zvedla jako první na světě prapor tzv. lovců duchů. Takovéto skupiny zde fungovaly již kolem roku 1870. O dvacet let později se začala při lovu duchů využívat fotografie. Přibližně v roce 1900 statická elektřina, od roku 1922 pak i rádio, které v podobě tzv. Franklinova boxu přežilo jako hlavní výzkumná metoda dodnes. Proč v roce 1922? Nu právě v tomto roce začalo vysílat BBC. A když bylo rádio doma, začaly se hledat hlasy duchů na opuštěných šumících prázdných frekvencích. Podobně to dělají lovci duchů i dnes.

Milan Zacha Kučera

redakce Autor článku