Templáři v současném světě? Vydejte se po stopách slavného řádu!

Jak můžete vstoupit do skupiny templářů?

Články
NE o
Templáři

Templářský řád byl oficiálně zrušen a rozprášen v roce 1312 a nedá se předpokládat, že by dnes po světě chodili potomci skutečných templářů. To proto, že se jednalo o mnichy, k jejichž životnímu stylu patřil celibát. Nicméně existuje spousta různých spolků, které na templářský odkaz navazují a prohlašují se za následovatele starodávného řádu. Neexistují ovšem žádné důkazy o tom, že jde o skutečné templáře či jejich potomky, a tak o jejich postavení můžeme pouze polemizovat.

Celým názvem Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu (Templu) patřili k nejmocnějším středověkým řádům. Jejich řady byly početné a díky obrovské moci měli vliv na podobu církve a víry. Z chudých rytířů se časem vyšvihli na docela bohatou společenskou skupinu. I přes jejich oficiální konec nezmizeli templáři ze světa mávnutím kouzelného proutku. Naopak, v některých zemích se řád pouze transformoval. Například na území dnešního Španělského království vznikl Řád rytířů z Montesy a v Portugalsku se objevil Řád Kristův. Kde nevznikl žádný nový nástupnický řád, přešli přeživší templáři do ostatních řádů, které převzaly jejich majetek, třeba do johanitského.

​Tolik víme z historie a údajů, které se dochovaly v kronikách a oficiálních dokumentech. Avšak existují i legendy o utajeném bratrstvu, které vzniklo a následně působilo v ilegalitě. Tato tajná organizace se údajně později stala základem svobodných zednářů. Někteří tvrdí, že pokud se člověk dnes dostane k zednářům a postoupí v tamní hierarchii až na mistra, může vstoupit i do skupiny templářů. Teorii o tom, že templáři vytvořili základ svobodných zednářů, podporuje fakt, že stupně, které zednáři používají, jsou inspirovány právě templářskou hierarchií. Mezi svobodné zednáře (a možná tak následovníky templářů) patřily významné osobnosti našich dějin – umělci, kosmonauti, politici i králové.

​Skutečnost zná, pokud vůbec, jen pár vyvolených. Není tedy divu, že templáři fascinují milovníky záhad a stávají se inspirací pro příběhy z pera různých spisovatelů. Tím nejznámějším je Dan Brown, který se inspiroval legendami o tom, že templáři objevili svatý grál a také dokumenty potvrzující, že Ježíš Kristus zplodil s Maří Magdalenou syna.

redakce Autor článku