Plyn! Plyn!

Dokumentární / Válka / WW2 45

Plyn! Plyn! Rychle, chlapci! To jsou slova mrazivé básně Dulce Et Decorum Est Wilfreda Owena z roku 1917. Velká válka stále nebyla u svého konce a…

Plyn! Plyn! Rychle, chlapci! To jsou slova mrazivé básně Dulce Et Decorum Est Wilfreda Owena z roku 1917. Velká válka stále nebyla u svého konce a on byl přítomen v předních frontových liniích. Viděl, jak jeho kamarády roztrhaly bomby, zmrzačily kulky a šrapnely, ale především poznal, jak nelidské je použití plynu jako válečné zbraně. Ačkoli to bylo zakázáno Haagskou deklarací v roce 1899 a Haagskou úmluvou z roku 1907, Francie použila granáty s chloracetonem už 3. srpna 1914. Ten však byl málo účinný. O mnoho strašnější bylo použití plynu Němci v roce 1915 u belgického města Ypry. Podle něj dostala smrtí látka, která způsobuje pomalou a bolestivou smrt, název yperit…

Plyn! Plyn!

Plyn! Plyn!

Dokumentární / Válka / WW2

Doporučené z archivu

Oblíbené filmy dostupné online

Všechno